Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Apartamenty, pensjonaty i hotele > S³owacja > Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia > chata no. 4S-024

Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia

Ždiar 505, Ždiar dzielnica Poprad Prešovský kraj GPS 49°16'14.69"N 20°16'37.78"E map
Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Mój wybór pokaz 29 Zdjêcia

„Chata Nikola - 2 apartmány (4+2) - dedinka Ždiar - Belianske Tatry.“

Chata pojemnoœæ: 6 osób

 • 3 sypialnie: 2x 2, 1x 0+2
 • £azienka: 2
 • Toaleta: 2
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: NE - niedozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): TAK
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, polski, rosyjski

Mieszkanie Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia

Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola sa nachádza v centre malebnej podtatranskej dedinky Ždiar, ktorá je súèasou Belianskych Tatier. Priamo nad obcou dominujú dva majestátne tatranské štíty – Ždiarska vidla (2 141, 6 m n. m.) a Havran (2 151,5 m n. m.). Ak máte radi teplo domova a vôòu dreva, ubytujte sa v našom zrubovom domèeku. Chata Nikola ponúka ubytovanie v dvoch samostatných apartmánoch (4+2), so samostatnými vchodmi. Súèasou oboch apartmánov je plne vybavená kuchyòa, televízia a free wifi a sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Vonku sa nachádza všetko potrebné pre letný táborák – vonkajšie sedenie, gril, altánok, ohnisko a kotlík na guláš. Deti sa môžu vyšanti na hojdaèke, kolotoèi èi šmýkaèke. Apartmán è.1 pre 2 osoby DOLNÁ ÈAS: jedna 2-lôžková izba, kuch. kútik plne vybavený (chladnièka, mikr. rúra, varna konvica), sociálne zariadenie (umývadlo,WC,sprcha), vonkajšie sedenie, gril, altánok, ohnisko, kotlík na guláš, pre deti hojdaèka, kolotoè, šmýkaèka, TV/SAT Wifi pripojenie grátis. Apartmán è.2 pre 4 osoby HORNÁ ÈAS - po schodoch: jedna 2-lôžková izba, obývacia izba s kuchyòou / plne vybavená /+ rozkladacia pohovka pre 2 osoby, sociálne zariadenie /WC,sprcha,umývadlo /, dva balkóny, vonkajšie sedenie, gril, altánok, ohnisko, kotlík na guláš, pre deti-hojdaèka, kolotoè, šmýkaèka, parkovanie pri chatke, TV/SAT Wifi pripojenie v cene pobytu. Hneï v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú potraviny (10 metrov cez cestu). Ak máte hlad a máte chu zájs do reštaurácie, môžete navštívi Ždiarsky dom Goral (900 m), Goralskú krèmu (1 200 m), alebo Pizzeriu (1 000 m). Letné aktivity- V rámci letných èinností Vám ponúkame v našom areáli príjemné letné posedenie s rodinou v altánku. Podveèer si môžete opeka pri ohnisku a príjemné Vás schladí osviežujúci vzduch od blízkej rieky Belá. Poèas dòa si môžete naplánova túry v rámci Belianskych Tatier a Spišskej Magury. Zimné aktivity- V zimnom období sa môžete ís lyžova, sánkova èi snowbordova do ob¾úbených lyžiarskych stredísk: Ski Bachledova, Ski Strednica, Ski Strachan, Ski Jurgow, Bialka Tatrzanska (Po¾sko), Ski Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso, Lomnické sedlo a mnohé ïalšie. Ak aj Vás láka oddych v prírode a kopec skvelých turistických atrakcií, urèite príïte k nám. Pripravený pre Vás máme štýlový samostatný zrubový domèek (Chata Nikola prezentácia 4S-024) ako aj príjemné privátne ubytovanie vo ve¾mi pekne zariadených izbách rodinného domu (Privát Otília prezentácia 4S-025). Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu!

Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry
Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry. Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry

Cennik mieszkanie Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Osoba / doba 12 Eur 0 0
Sezon ZIMOWY Osoba / doba 13 Eur 0 0

Informacje dodatkowe Z¾avy: Diea do 2 rokov z¾ava 100 %. Diea do 6 rokov z¾ava 20 %.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Op³ata klimatyczna / osoba / dzieñ 0,40 Eur

Wyposa¿enie i opcje obiektu Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry

Pokoje obejmuj¹:3 sypialnie: 2x 2, 1x 0+2
Toaleta:2
³azienki:2
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, polski, rosyjski
Pieœciæ:NE - niedozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, mikrofala, telewizja, SAT
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, zadaszony siedzenia, plac zabaw dla dzieci, ognisko, grill, czajnik, przechowalnia rowerów / nart, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:centralne ogrzewanie, ogrzewanie gazowe
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (50 m), zatrzymania poci¹gu (40000 m), sklep (20 m), restauracja (400 m), las (100 m), k¹pielowy (36000 m), wyci¹g narciarski (2000 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, grzybobranie, narciarstwo

podzia³ budynku

 • Apartmán è.1 pre 2 osoby DOLNÁ ÈAS

  • 2-lôžková izba

 • Apartmán è.2 pre 4 osoby HORNÁ ÈAS - po schodoch

  • 2-lôžková izba

  • obývacia izba s kuchyòou + rozkladacia pohovka pre 2 osoby

Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske TatryChata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry

Ocena Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Privát Otília - ubytovanie Ždiar - Belianske TatryPrivát Otília - ubytovanie Ždiar - Belianske Tatry

4S-025

maks. 11 osób

Privát Otília - ubytovanie Ždiar - Belianske Tatry

Ždiar 505, Ždiar map 0 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 11 osób
 • 4x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Privátny dom Otília v podtatranskej dedinke Ždiar - Belianske Tatry.“

Chata Bachledka 30 - Ždiar - Belianské TatryChata Bachledka 30 - Ždiar - Belianské Tatry

4S-018

maks. 18 osób

Chata Bachledka 30 - Ždiar - Belianské Tatry

Ždiar 30, Ždiar map 1.9 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 5x
 • 3x
 • 3x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Bachledka 30 - Zdziar - zakwaterowanie Tatry Bielskie, Spiska Magura.“

Chata Marína - Ždiar - Bachledova dolinaChata Marína - Ždiar - Bachledova dolina

4S-019

maks. 17 osób

Chata Marína - Ždiar - Bachledova dolina

Bachledova dolina 28, Ždiar map 2 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 17 osób
 • 5x
 • 2x
 • 2x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Marína - Ždiar - Bachledova dolina - zakwaterowanie Belianske Tatry.“

Chalupa Goral - Jezersko - apartmány ZamaguríChalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí

4S-001

maks. 24 osób

Chalupa Goral - Jezersko - apartmány Zamagurí

Jezersko 104, Jezersko map 6.6 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 12x
 • 4x
 • 4x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Prenájom chalupa Goral Jezersko - apartmánové drevenice so saunou“

Chata Lucia - Vysoké Tatry - Stará LesnáChata Lucia - Vysoké Tatry - Stará Lesná

9.61 ocen

4S-002

maks. 9 osób

Chata Lucia - Vysoké Tatry - Stará Lesná

Stará Lesná 58, Stará Lesná map 14.4 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Lucia Stará Lesná v k¾udnom lesnom prostredí s výh¾adom na hory“

Villa Tatran - ubytovanie Stará LesnáVilla Tatran - ubytovanie Stará Lesná

4S-014

maks. 28 osób

Villa Tatran - ubytovanie Stará Lesná

Tatranská 165/3, Stará Lesná map 14.8 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 28 osób
 • 7x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Prijemne a komfortne ubytovanie v srdci Vysokych Tatier.“

Zelený Dom - Stará Lesná - Vysoké TatryZelený Dom - Stará Lesná - Vysoké Tatry

4S-022

maks. 18 osób

Zelený Dom - Stará Lesná - Vysoké Tatry

Kvetna 248/3, Stará Lesná map 15 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 6x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Zelený Dom - Stará Lesná - príjemné ubytovanie vo Vysokých Tatrách.“

Holiday House SABALA 2 - Stará Lesná - TatryHoliday House SABALA 2 - Stará Lesná - Tatry

4S-027

maks. 8 osób

Holiday House SABALA 2 - Stará Lesná - Tatry

Hlavná 639, Stará Lesná map 15.7 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Dom wakacyjny SABALA 2 - Stará Lesná - Wysokie Tatry.“

Holiday House SABALA 1 - Stará Lesná - TatryHoliday House SABALA 1 - Stará Lesná - Tatry

103 ocen

4S-011

maks. 8 osób

Holiday House SABALA 1 - Stará Lesná - Tatry

Stará Lesná 625, Stará Lesná map 15.8 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Dom wakacyjny Sabalo: luksusowe zakwaterowanie w Tatrach Wysokich“

Vila Marie - Vysoké Tatry - Tatranské ZrubyVila Marie - Vysoké Tatry - Tatranské Zruby

4S-010

maks. 16 osób

Vila Marie - Vysoké Tatry - Tatranské Zruby

Tatranské Zruby 7, Starý Smokovec map 16.7 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 5x
 • 3x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Vila Marie ubytovanie Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, Starý Smokovec“

Chata Júlia - Vyšné Ružbachy - SlovenskoChata Júlia - Vyšné Ružbachy - Slovensko

4S-004

maks. 20 osób

Chata Júlia - Vyšné Ružbachy - Slovensko

Vyšné Ružbachy 1042, Vyšné Ružbachy map 19.4 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 4x
 • 2x
 • 3x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Júlia - Vyšné Ružbachy, 20 lôžok neïaleko termálneho kúpaliska.“

Penzión & wellness Zet - Vyšné RužbachyPenzión & wellness Zet - Vyšné Ružbachy

4S-003

maks. 28 osób

Penzión & wellness Zet - Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy 1042, Vyšné Ružbachy map 21.2 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 28 osób
 • 8x
 • 8x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Pension & wellness Zet - Wy¿ne Ru¿bachy - 4 apartamenty i 4 pokoje.“

Chata Stella - Mengusovce - Vysoké TatryChata Stella - Mengusovce - Vysoké Tatry

4S-023

maks. 10 osób

Chata Stella - Mengusovce - Vysoké Tatry

Mengusovce 178, Mengusovce map 24.1 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 3x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Stella pre 10 osôb na úpätí lesa - Mengusovce - Vysoké Tatry.“

Privát Janka - rekreaèní dùm TvarožnáPrivát Janka - rekreaèní dùm Tvarožná

4S-028

maks. 16 osób

Privát Janka - rekreaèní dùm Tvarožná

Tvarožná 200, Tvarožná map 24.8 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 5x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Prywatna Janka - zakwaterowanie na granicy Wysokich Tatr i S³owackiego Raju.“

Chata Zuzanka - Tatranská Štrba - PopradChata Zuzanka - Tatranská Štrba - Poprad

4S-013

maks. 10 osób

Chata Zuzanka - Tatranská Štrba - Poprad

Tatranská Štrba 3111 map 25.1 km odleg³oœæ od Chata Nikola - apartmány Ždiar - Belianske Tatry Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek Susanna - Szczyrba - Szczyrbskie Pleso - Tatry Wysokie.“

Apartamenty, pensjonaty i hotele w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 604 430 150, +420 731 535 546
e-mail: info@cs-ubytovani.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Wynajem domów z basenem, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...